El Govern d’Espanya es recolza en un decret preconstitucional per intervenir en el conflicte del Prat

La decisió del Govern d’intervenir en el conflicte laboral del Prat enviant guàrdies civils a esmenar els problemes que sofrirà l’aeroport quan a partir del dilluns s’iniciï una vaga total i indefinida de personal de seguretat és rebutjada per sindicats, treballadors de Eulen i els propis membres de l’Institut Armat. La decisió s’adopta a pesar que s’ha fixat en el 90% els serveis mínims.

Encara que sindicats i treballadors han posat en dubte la legalitat d’aquesta decisió, experts consultats per eldiario.es recorden que el dret fonamental a la vaga, recollit per la Constitució de 1978, continua desenvolupat fonamentalment per un decret llei de l’any anterior.

En ell s’estableix que “quan la vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i concorrin circumstàncies d’especial gravetat, l’Autoritat governativa podrà acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament”. “El Govern, així mateix, podrà adoptar a tals finalitats les mesures d’intervenció adequades”, afegeix.

Posteriors sentències del Tribunal Suprem i del Constitucional han confirmat aquest criteri.