El Govern destina 20 milions d’euros a consolidar Eurecat com el centre tecnològic de referència

L’Executiu ha autoritzat que ACCIÓ atorgui l’ajut, que té per objectiu accelerar la transferència de tecnologia a les pimes catalanes

ACCIÓ és l’agència de la Generalitat per a la competitivitat de l’empresa

El Govern ha autoritzat que ACCIÓ –l’agència de la Generalitat per a la competitivitat de l’empresa- atorgui un ajut de 20 milions d’euros a Eurecat. Es tracta d’una subvenció contemplada en els acords de govern de finançament plurianual de l’entitat i que té per objectiu reforçar-ne la seva activitat per consolidar-se com el centre tecnològic de referència a Catalunya.
Així, l’ajut permetrà a Eurecat impulsar el desenvolupament de línies de recerca industrial que generin nova tecnologia diferencial, que posteriorment incorporaran les pimes catalanes. És un dels mecanismes que garanteixen l’accés d’aquestes empreses a la innovació i l’R+D empresarial per guanyar competitivitat.
A finals de l’any passat, Eurecat i Leitat van signar un acord de vinculació permanent amb l’objectiu d’aprofitar les sinèrgies entre ambdues entitats, millorar l’eficiència i incrementar la seva massa crítica. D’aquesta manera, Leitat accedirà a 4 dels 20 milions d’euros de l’ajut que el Govern ha autoritzat atorgar. Eurecat és fruit de la fusió d’ASCAMM, CETEMMSA, Barcelona Media, Barcelona Digital i de la posterior absorció del CTNS i MAQCENTRE. Compta també amb el CTM Centre Tecnològic com a centre adscrit.
Eurecat és un agent TECNIO, és a dir, compta amb el segell que atorga ACCIÓ a les entitats catalanes (centres tecnològics, hospitals, universitats, grups de recerca, enginyeries o empreses) perquè  les empreses i pimes catalanes sàpiguen on dirigir-se en cas de necessitar tecnologia per crear o millorar nous productes o processos, resoldre els seus reptes tecnològics i participar en programes internacionals d’R+D i innovació. Actualment hi ha 68 entitats catalanes que compten amb aquest segell.
ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya. Impulsa la millora del teixit empresarial català a través del binomi internacionalització-innovació, posant a disposició de l’empresa 39 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que donen cobertura a més de 110 mercats. A més, assessora les empreses catalanes perquè aconsegueixin finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de capacitació i les orienta en matèria de clústers. També és responsable, a través de l’àrea Catalonia Trade & Investment, d’atreure inversions estrangeres a Catalunya.
Informació del Govern