La Caixa de Solidaritat ja ha pagat les fiances dels membres de la Mesa del Parlament