Conduïu amb precaució, avui pluges a bona part de Catalunya

io