El Consell d’Europa conclou que el Regne d’Espanya actua com un Estat fallit en relació al seu funcionament parlamentari i penal

Segons un informe cap mesura sobre independència judicial i lluita contra la corrupció s’ha aconseguit implementar de manera satisfactòria.