El Tribunal Suprem denega a Junqueras el trasllat a una presó catalana i l’assistència al Parlament

El Tribunal Suprem denega a Junqueras el trasllat a una presó catalana i l’assistència als plens del Parlament L’alt tribunal argumenta que correspon a la mesa del Parlament decidir la manera de delegar el vot en un altre diputat mentre estigui en situació provisional.