Troballa excepcional d’un objecte de plom amb inscripció a les excavacions del fossat defensiu de la ciutat ibèrica d’Ullastret

Arran de les excavacions arqueològiques que es duen a terme actualment al fossat defensiu del Puig de Sant Andreu de la ciutat ibèrica d’Ullastret (Baix Empordà), s’ha localitzat una troballa excepcional: un petit objecte de plom amb una inscripció ibèrica que, segons l’estudi preliminar realitzat per l’investigador Joan Ferrer, correspondria a l’escriptura nord-oriental dual de 16 signes, estructurada en dues línies.

El plom, localitzat en els nivells que cobrien el fossat, té un pes de 65 grams i es troba actualment al laboratori de restauració del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona per a una primera avaluació del seu estat de conservació i d’un estudi més acurat.

Les excavacions del fossat defensiu del jaciment d’Ullastret, iniciades el passat mes de novembre de 2017, formen part del projecte de restauració de les muralles de la Ciutat Ibèrica que duu a terme la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i tenen una durada prevista de quatre mesos. La restauració de la muralla i la part descoberta del fossat mostrarà un dels sistemes defensius més importants del món ibèric. Això potenciarà la imatge i la visita del jaciment d’Ullastret, que forma part del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Per a conèixer de primera mà les excavacions que s’estan duent a terme al fossat, el proper diumenge 25 de febrer a les 12 hores tindrà lloc una visita a càrrec de l’equip d’arqueòlegs.

Informació Departament de Cultura