El Tribunal Constitucional prohibeix al Parlament donar estatus de llengua preferent a l’aranès a la Val d’Aran

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la consideració de preferent que la llei de 2010 del Parlament atorga a l’ús de l’occità a la Val d’Aran davant del castellà i al català, tot i que ha considerat constitucional que la norma faciliti l’ús normalitzat d’aquesta llengua.